Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)

Bli med på bursdagsfeiring!

Du blir vel med og feirer DOTL 10 år?

Feiring

Om DOTL

DOTL er en organisasjon for menigheter og tros- og livsynsforeninger i Drammen og omegn. Vi er i dag 21 medlemsorganisasjoner (kristne, muslimer, bahá’íer, humanetikere, sikher og hinduer) .

Formålet til DOTL er:

  • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
  • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
  • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
  • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Vi har tre møter i året hvor vi gjennom «livsdialog» blir kjent med hverandre. Disse møtene er åpne for alle. Vi har i tillegg et årlig kontaktmøte der representanter fra våre medlemmers styre og stell møtes for å kunne bygge relasjoner og ta opp viktige temaer.


DOTL er en viktig bidragsyter til Drammen Sacred Festival og Gjestebud. Vi er også en viktig samarbeidspartner for Drammen kommune og jobber for å samarbeide med flere kommuner.

Dette er et viktig arbeid, og  vi vil ha dere med å laget. Medlemmer fra vårt styre kommer gjerne på besøk til dere hvis dere ønsker mer informasjon. Send en e-post til vår koordinator koordinator@dotl.no

Drammen og omegn tros- og livssynsforum
ansvarlig redaktør: styreleder Ivar Flaten
redaktør: koordinator Ingeborg Altern