Om DOTL

Drammen og omegn tro- og livsynsforum (DOTL) er en møteplass og en organisasjon for menigheter og livsynsforeninger den sørøstlige delen av Buskerud. DOTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø.

Siste nytt

Ledig stilling: Administrasjonskonsulent

Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Oslo har et ledig vikariat som administrasjonskonsulent. Se STLs nettsted.

Hjelp for innvandrere hos Caritas

Caritas St. Laurentius er den katolske kirken i Drammen sin hjelpeorganisasjon som blant annet arbeider for innvandrere. I høst tilbyr Caritas kurs for innvandrere.

Kommunesammenslåing, fiendebilder og fremmedfrykt

Jan-Otto Eek, pensjonert prest fra Den norske kirke og styremedlem i DOTL, sammenlignet i sin kronikk fremmedfrykt og fiendebilder i forbindelse med kommunesammenslåing med det å møte mennesker med annen religion og kultur.

Din tanke er fri

Bjørg Haaland, organisasjonssekretær Human-Etisk forbund Drammen og Lier skrev i sin kronikk: «Når mennesker med ulik nasjonalitet, hudfarge, livssyn og bakgrunn bor på samme sted, er det viktigere å konsentrere seg om hva som forener mer enn hva som skiller.»

Iftar og dialog sommeren 2018

Vi går mot avslutning av en lang og krevende fastemåned. Tirsdag hadde vi styremøte i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) i Det Tyrkiske trossamfunn i Rømers vei der en av styremedlemmene, Mustafa Gezen er nestleder.

Framtidige hendelser

lørdag 13. oktober kl. 10:00 - 14:00
Lørdagsseminar: Integrering og nestekjærlighet i Drammen

Drammen kirkeforum utfordrer den nye kommunens politiske partier til å tenke integrering i lys av nestekjærlighet. Hvordan vil de enkelte partiene arbeide med integrering? Hvordan skal vi skape et samfunn der alle krefter tas i bruk og alle finner sin plass?

søndag 21. oktober, hele dagen
TV-aksjonen

DOTL oppfordrer alle menigheter og livssynsforeninger i Drammen og omegn om å ta kontakt med sine naboer i anledning TV-aksjonen. Kanskje kan dere gå sammen og samle inn penger til Kirkens bymisjon? Dette er fin måte å bli kjent med folk med annen tro/livssyn, og samtidig gjøre en innsats for folk i Norge som trenger hjelp. Meld deg som bøssebærer på aksjonens nettsted.

lørdag 17. november kl. 17:00 - 20:30
Sammen for fred 2018

Gled dere til lørdag 17. november 2018! Da samles vi – uavhengig av tro og livssyn – i Drammen sentrum til en kveld med god mat, god musikk og godt fellesskap.

Sitater fra våre medlemmer

«Når jeg tar skrittet over etniske-, kulturelle-, religiøse- og livssynsgrenser, oppdager jeg en større glede ved å være menneske. Min tro blir ikke forringet – mitt livssyn berikes i møtet med andre.»

Jan-Otto Eek

Jan-Otto Eek

Vi ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringslivet, i utdanning og forskning og i den teknologiske utviklingen.

Bjørg Haaland

Bjørg Haaland